A digitalizáció szolgálja az emberek biztonságát

Nincs nemzeti fejlődés sikeres digitalizáció nélkül - jelentette ki a Digitális jólét programért felelős miniszterelnöki biztos.

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, valamint a Századvég Alapítvány által szervezett kétnapos tanácskozás második napján Deutsch Tamás előadásában rámutatott: gyökeres, történelmi léptékű átrendeződés zajlik a világban, aminek legkézzelfoghatóbb, Európa szerte is százmilliók által megtapasztalt jelensége a digitális átalakulás. Annak léptéke és jelentősége még mindig nem pontosan ismert - mondta, hozzátéve: a világban kevés ilyen mértékű és ennél mélyrehatóbb változás zajlott le korábban. Hangsúlyozta, hogy a digitális átalakulás nem egyenlő a technológiai átalakulással, annak egyik hajtómotorja, megjelenési formája.

Deutsch Tamás kiemelte: a digitális átalakulás nagyléptékű, esélyt teremtő társadalmi változás, amely mindenki életét közvetlenül érinti, azok életét is meghatározza, akik erről a változásról nem akarnak tudomást venni. Annak a középpontjában az ember áll, és az emberi közösség - mondta, hozzátéve: a digitális átalakulás nem cél, hanem eszköz, alapvetően a gyarapodásnak, a gazdasági életben a versenyképességnek az eszköze. Eszköze a polgárok életminősége javításának, hogy a nemzetgazdaságok teljesítményében erősödjenek a technológiai újítások, és az ember-ember közötti kapcsolat minél rövidebb út megtételét jelentse, valamint az információszerzés és a gondolatok kifejezése minél könnyebb legyen.

A digitális fejlesztések sikeres véghezvitele a társadalmi előrejutás fontos eszköze lehet, tágabb értelemben a digitalizáció szolgálja az emberek biztonságát - összegezte.

A V4 országok a pénzügyi és gazdasági stabilitásra alapozva és a digitalizációban rejlő lehetőségeket kihasználva az Európai Unió húzó gazdasági régióivá válhatnak - mondta Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója.

Hegedüs Éva ennek elérésére öt kulcsterületet emelt ki: ösztönözni kell az innovációt és technológiai fejlődést, biztosítani kell a technológiai fejlődéssel lépést tartó korszerű oktatást, hatékony választ kell adni a demográfiai kihívásra, a gazdasági generációváltással együtt a modernizációra is hangsúlyt kell helyezni, továbbá el kell érni, hogy a fejlődést támogassa a hatékony és innovatív pénzügyi szektor.

Az elnök-vezérigazgató rámutatott: az egyes gazdaságok súlya - a feltörekvő országok dinamikus fejlődése következtében - a következő fél évszázadban jelentősen át fog rendeződni, Észak-Amerikának és Európának a világ GDP-jében mért gazdasági ereje a jelenlegi, közel 50 százalékról alig több mint 30 százalékra fog csökkenni.

Jelezte: a V4 országcsoport mostani, 10 százalék körüli súlya az EU népességében, ipari és mezőgazdasági termelésében fontos gazdasági erőt képvisel. A világgazdasági válságot követően a V4-ek gyorsabban növekedtek az EU átlagánál, és a következő években is az EU gazdaságának egyik húzó régiója lehet a térség. A V4 országok termelékenységének növekedése az elmúlt évtizedben meghaladta az EU és az Egyesült Államok növekedési ütemét is - mutatott rá.

Hegedüs Éva felhívta a figyelmet arra: az oktatás és a képzés több szempontból is fontos tényező, egyrészt az innováció ösztönzése érdekében, másrészt azért, mert a középfokú és felsőfokú végzettségűek munkanélküliségi mutatói lényegesen kedvezőbben alakultak az elmúlt évtizedben az alapvégzettséggel rendelkezőkhöz képest.

Rámutatott: a V4 országok kutatás-fejlesztési ráfordításai az elmúlt 5 évben 1,2 százalékot tettek ki a GDP arányában, elmaradva az európai országok 2 százalékos átlagától, a leginnovatívabb országok 3-4 százalékos mutatójához képest pedig lényegesen alacsonyabban volt. Az EU célkitűzése, hogy 2020-ra ezt az értéket átlagosan 3 százalékra kell emelni - tette hozzá.

Hegedüs Éva kiemelte: az innovációt a pénzügyi szektor aktív szerepvállalása is elő tudja segíteni. A V4 országokban a válságot követő utóbbi néhány évben jelentősen növekedett mind a vállalati, mind a lakossági hitelezés, amely támogatja a dinamikus gazdasági növekedést.

Az elnök-vezérigazgató rámutatott: a digitalizáció a gazdasági folyamatokat, ezen belül a pénzügyi szolgáltatásokat is jelentősen átalakítja, ebben a folyamatban számottevő növekedési potenciál rejlik.

Forrás: MTI