Munkatársak

  •  
  •  
Schmidt Mária

Schmidt Mária

főigazgató

Schmidt Mária

főigazgató

Schmidt Mária

főigazgató

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-német szakán szerzett diplomát. 1985-ben doktori vizsgát tett, 1999-ben megszerezte a PhD fokozatot. 1996-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa, 2000-től egyetemi docens, 2010-től egyetemi tanár. 2005-ben „habilitált doktor” címet szerzett. 1985-ben három éves kutatási ösztöndíjat kapott a magyar zsidóság 20. századi történelmének tanulmányozására az MTA-Soros Alapítványtól. Posztgraduális ösztöndíjakkal, illetve vendégtanárként megfordult a bécsi és innsbrucki egyetemeken, Oxfordban, Párizsban, Berlinben a Technische Universität Zentrum für Antisemitismusforschung intézetében, Tel-Avivban, továbbá a jeruzsálemi Jad-Vashemben, a New York-i és az MTA-Soros Alapítvány támogatásával a bloomingtoni egyetemen, valamint a stanfordi Hoover Intézetben. 1998 és 2002 között a miniszterelnök főtanácsadója volt. A XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet és a Terror Háza Múzeum főigazgatója. 2002–2013 között a 20. századi európai diktatúrák és a demokratikus átalakulások összehasonlító kutatására létrejött nemzetközi Ettersberg Alapítvány kurátora. 1999 óta a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumának tagja, 2008 óta pedig részt vesz az Európai Történelem Háza elnevezésű projekt szakértői tanácsának munkájában, szintén ettől az évtől a Médiaunió kuratóriumának elnöke. 2015-től a Gulág Emlékbizottság állandó tagja. Alapító tagja a 2018-ban létrejött Nők Magyarországért Klubnak. 2015–2017  között az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért felelős kormánybiztos, az emlékbizottság társelnöke. 2013-tól az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság tagja, 2018-tól az első világháborús megemlékezések koordinálásáért felelős kormánybiztos. 2019-től a "30 éve szabadon" emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos. Fő kutatási területei: a magyar zsidóság története 1918-tól, diktatúrák a XX. században, Magyarország története a diktatúrák alatt. Eddig kilenc önálló könyve jelent meg, legutóbbi 2019-ben Új világ született 1918-1923 címmel. Munkájáért számos hazai és külföldi elismerést kapott, 2014-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki.

Lánczi Tamás

igazgató

Lánczi Tamás

igazgató

Lánczi Tamás tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte, ahol 2003-ban szerzett diplomát politológiából. 2004 és 2015 között a Századvég Politikai Iskolában európai belpolitikát oktatott, 2013 óta pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanít politikai elemzést és közpolitikát. 2002 és 2010 között az Országgyűlés Hivatalában dolgozott, majd 2010 és 2012 között a második Orbán-kormány Közigazgatási és Igazságügyi minisztériumában helyettes államtitkári tisztséget töltött be. Ezt követően a Századvég Politikai Iskola Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatója, egészen 2019-ig.  2017 és 2019 között a Figyelő hetilap főszerkesztője. 2015 óta a londoni székhelyű Danube Business Consulting Ltd. ügyvezetője. 2019 áprilisától a XXI. Század Intézet igazgatója.

Kiszelly Zoltán

Kiszelly Zoltán

regionális igazgató

Kiszelly Zoltán

regionális igazgató

Kiszelly Zoltán

regionális igazgató

Kiszelly Zoltán tanulmányait a budapesti ELTE BTK Politkaelméleti szakán végezte, majd az MTA Politikai Tudományok Intézetében dolgozott fiatal kutatóként. DAAD ösztöndíjjal tanult a berlini Humboldt Egyetemen, illetve a Bundestag gyakornoki program keretében a Bonni Egyetemen politikatudományt. EBESZ választási megfigyelő volt Koszovóban (2000, 2001) és Oroszországban (2004). A US State Department International Visitor Leadership Program (ILVP) keretben a 2006-os időközi választásokat tanulmányozta az USA-ban. A 2014-ben indult Mozgástér blog állandó szerzője, 2017-2019 között a Figyelő hetilap munkatársa volt. A Kodolányi János Egyetem főiskolai docense és a Századvég Politikai Iskola óraadója. 2019 áprilisától a XXI. Század Intézet regionális igazgatója.

Megyery Gerda

Megyery Gerda

programigazgató

Megyery Gerda

programigazgató

Megyery Gerda

programigazgató

Megyery Gerda (születési nevén: Bunford Gerda) tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Karán végezte, ahol 2018-ban szerzett mesterdiplomát politikatudományból, politikaelmélet szakirányon. Kiváló tudományos-tanulmányi munkájáért három alkalommal részesült Köztársasági Ösztöndíjban. Az egyetemi évek alatt közreműködött a Corvinus Egyetem nagy múltú Tárcatükör programsorozatában, majd az annak utódjaként létrejött Politikai Gazdaságtan Klub szervezésében. Medgyessy Péter miniszterelnök-jelöltté válásáról írt dolgozatával a 2015-ös Országos Tudományos Diákköri Konferencia Politikatudományi Szekciójában harmadik helyezést ért el. A 2014-ben indult Mozgástér blog rendszeres szerzője, 2017 és 2019 között a Figyelő hetilap munkatársa és rovatvezetője volt. A Századvég Politikai Iskola Alapítvány kutatójaként dolgozott 2014-től, majd 2019-től kezdve a XXI. Század Intézet programigazgatója.

Szabó Dávid József

Szabó Dávid József

stratégiai igazgató

Szabó Dávid József

stratégiai igazgató

Szabó Dávid József

stratégiai igazgató

Nemzetközi kapcsolatok szakértői diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte, tanulmányai során három külföldi országban folytatott részképzést. Előadóként, moderátorként nyilvános rendezvények gyakori szereplője, rendszeresen publikál és szólal meg a magyar és külföldi médiában nemzetközi politikai és gazdasági kérdésekben. Korábban kilenc évig segítette közép-európai think tankek munkáját nemzetközi elemzőként és tanácsadóként különféle vezetői pozíciókban. A Magyar Atlanti Tanács tagja, a „Focusing on Hungary” nevű, havonta megjelent angol nyelvű elemzői kiadvány alapító-főszerkesztője. Részt vett az összeurópai „Project28” közvélemény-kutatás megalkotásában. Elemzői-tanácsadói és sportdiplomáciai munkája során az elmúlt évtizedben Kaliforniától Kínáig, Kazahsztántól Algériáig beutazta a világot. 2019 áprilisától a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.

Berzi Gergely

Berzi Gergely

külügyi igazgató

Berzi Gergely

külügyi igazgató

Berzi Gergely

külügyi igazgató

Berzi Gergely politológus és nemzetközi kapcsolatok szakértő, tanulmányait a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatta. Rövid újságírói tapasztalatszerzést követően a politikai think tankek világába igazolt. A Századvég Alapítványnál 2016-tól elemzőként, 2017-től vezető elemzőként, majd 2018-tól külügyi igazgatóként közel három évig foglalkozott külkapcsolat-építéssel, valamint nemzetközi és külpolitika-elemzéssel. Eleinte elsősorban az Egyesült Államok bel- és külpolitikájával, valamint geopolitikai kérdésekkel foglalkozott, az utóbbi években azonban az európai politika köti le energiái nagy részét. 2019-től a XXI. Század Intézet külügyi igazgatója.

Gallai Sándor

Gallai Sándor

tudományos tanácsadó

Gallai Sándor

tudományos tanácsadó

Gallai Sándor

tudományos tanácsadó

Tudásával, tapasztalataival mentorként és tudományos tanácsadóként segíti az Intézetet. Munkájában mintegy 25 évnyi hazai oktatói, kutatói és elemzői tapasztalatára, politikatudományi, nemzetközi kapcsolatok és közgazdaságtudományi tanulmányai során szerzett ismereteire, továbbá bergeni ösztöndíjas tanéve, oslói, leuveni, glasgow-i kutatásai, amerikai és szingapúri tanulmányútja, krakkói és prágai vendégoktatói fellépései, s számos nemzetközi konferencia tanulságaira és élményeire támaszkodhat. Egyetemi hallgatóként nyert TDK-t és OTDK-t, köztársasági ösztöndíjban, Skála-díj II. és III. helyezésben részesült. Oktatói pályája során kutatásait - egyebek között - Bolyai- és Eötvös-ösztöndíjból kapott támogatás segítette. Alma materében, a Budapesti Corvinus (egykori Közgazdaságtudományi) Egyetemen szerzett PhD fokozatot, habilitált, s jelenleg is ott oktat.

Frank Füredi

Frank Füredi

tudományos főmunkatárs

Frank Füredi

tudományos főmunkatárs

Frank Füredi

tudományos főmunkatárs

Hubertus Knabe

Hubertus Knabe

tudományos főmunkatárs

Hubertus Knabe

tudományos főmunkatárs

Hubertus Knabe

tudományos főmunkatárs

Galló Béla

Galló Béla

tudományos főmunkatárs

Galló Béla

tudományos főmunkatárs

Galló Béla

tudományos főmunkatárs

Szociológus, közgazdász, a politikai tudományok kandidátusa. Az 1990-es évek közepén a barcelonai Autonóm Egyetem ösztöndíjas vendégprofesszora. 2010-ig az MTA PTI főmunkatársa, tudományos igazgatóhelyettese. Kutatási területei: Nemzetközi kapcsolatok elmélete, Geopolitika, Az európai integráció regionális és politikai tagoltsága, mechanizmusai. Ezekben a témákban számos tanulmány, könyvrészlet és könyvek szerzője. Jelenleg az európai szociáldemokrácia XXI. századi folyamatait kutatja. Publicistaként 2013-ig az Új Egyenlítő c. folyóirat főszerkesztője. Legutóbbi esszékönyve Mindig a haza címen a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában jelent meg.

Deák Dániel

Deák Dániel

vezető elemző

Deák Dániel

vezető elemző

Deák Dániel

vezető elemző

Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte kitűnő minősítéssel. 2013-ban politológia BA szakon szerzett diplomát, majd 2015-ben a politikatudomány MA szakot is elvégezte. Szakterülete a magyar belpolitika, médiapolitika és az európai belpolitika. 2011 és 2017 között a Nézőpont Intézet elemzője és projektigazgatója. Részt vett számos médiaelemzés elkészítésében, így többek között az évente megjelenő "Magyarország a világsajtóban" és a negyedéves híradóelemzés is hozzá fűződik. Szintén szerepet vállalt számos, aktuális magyar és EU belpolitikai témájú politikai elemzés elkészítésében. 2018 februárja és 2019 márciusa között a Figyelő főmunkatársa, ahol a korábbi munkáihoz hasonlóan politikai elemzéssel foglalkozott az újságírás és interjúkészítés mellett. 2019 áprilisától a XXI. Század Intézet vezető elemzőjeként dolgozik.
Szablics János

Szablics János

vezető elemző

Szablics János

vezető elemző

Szablics János

vezető elemző

Politológusként diplomázott az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 2010 és 2013 között az Országos Választási Irodában, majd 2017-ig az Idom Soft Zrt.-nél dolgozott választási szakértőként. 2017-2018 között a Magyar Televízió munkatársa. 2018-tól a Századvég, majd 2019 áprilisától a XXI. Század Intézet vezető elemzője. Kutatási területei a magyar belpolitika, a választási rendszerek, a kampányfinanszírozás, valamint a kormányzati struktúrák.

Németh Nikolett

kutató

Németh Nikolett

kutató

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán 2014-ben esztétika diplomát, majd 2018-ban politikatudományi MA képesítést szerzett globalizáció, illetve összehasonlító politikatudomány szakirányokon. 2016 februárjától júniusig a Magyar Tudományos Akadémia Politikai Realizmus kutatócsoport gyakornok tagja. 2016 novemberétől a Századvég Alapítvány kutatójaként dolgozott 2019 áprilisáig, emellett 2017 novemberétől a Figyelő vendégszerzője volt. Kutatási területe a magyar belpolitika és az európai politika. 2019 áprilisától a XXI. Század Intézet kutatója.

Szerencsés D. Márton

kutató

Szerencsés D. Márton

kutató

Korábban a PestiSrácok.hu és a Figyelő munkatársa, újságíró. Jelenleg a Kertész Imre Intézet megbízott kutatója. A Metropolitan Egyetem filmes szakán “Az alkotó jelenlét” címmel írt szakdolgozatot, amely a direct cinema és a cinema verité munkamódszerét vizsgálta. Rendszeresen publikál a Mandiner.hu-n és a Kommentár folyóiratban. Kutatási területe a holokauszt árnyéka a kontinensen, amely elfertőződött, nyílt sebként tátong az európai ember etikáján és kultúráján. Valamint: a jobboldal lehetséges kulturális válaszai a XXI. század egzisztenciális és civilizációs válságára. 2019 májusától a XXI. Század Intézet kutatója.

Fehér Zoltán

Fehér Zoltán

digitális kommunkációs tanácsadó

Fehér Zoltán

digitális kommunkációs tanácsadó

Fehér Zoltán

digitális kommunkációs tanácsadó

Rauch Ramóna

Rauch Ramóna

titkárságvezető

Rauch Ramóna

titkárságvezető

Rauch Ramóna

titkárságvezető

Rauch Ramóna tanulmányait a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karán folytatta, titkárságvezető felsőfokú szakképzés keretein belül. 2013-ban asszisztensként dolgozott az Országgyűlésben. 2015 és 2019 között a Századvég Politikai Iskola Alapítvány, Politikai Elemzések Központjánál dolgozott. 2019 tavaszától a XXI. Század Intézet titkárságvezetője.