Munkatársak

Schmidt Mária

Schmidt Mária

főigazgató

Schmidt Mária

főigazgató

Schmidt Mária

főigazgató

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem-német szakán szerzett diplomát. 1985-ben doktori vizsgát tett, 1999-ben megszerezte a PhD fokozatot. 1996-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem adjunktusa, 2000-től egyetemi docens, 2010-től egyetemi tanár. 2005-ben „habilitált doktor” címet szerzett. 1985-ben három éves kutatási ösztöndíjat kapott a magyar zsidóság 20. századi történelmének tanulmányozására az MTA-Soros Alapítványtól. Posztgraduális ösztöndíjakkal, illetve vendégtanárként megfordult a bécsi és innsbrucki egyetemeken, Oxfordban, Párizsban, Berlinben a Technische Universität Zentrum für Antisemitismusforschung intézetében, Tel-Avivban, továbbá a jeruzsálemi Jad-Vashemben, a New York-i és az MTA-Soros Alapítvány támogatásával a bloomingtoni egyetemen, valamint a stanfordi Hoover Intézetben. 1998 és 2002 között a miniszterelnök főtanácsadója volt. A XX. Század Intézet, a XXI. Század Intézet és a Terror Háza Múzeum főigazgatója. 2002–2013 között a 20. századi európai diktatúrák és a demokratikus átalakulások összehasonlító kutatására létrejött nemzetközi Ettersberg Alapítvány kurátora. 1999 óta a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány kuratóriumának tagja, 2008 óta pedig részt vesz az Európai Történelem Háza elnevezésű projekt szakértői tanácsának munkájában, szintén ettől az évtől a Médiaunió kuratóriumának elnöke. 2015-től a Gulág Emlékbizottság állandó tagja. Alapító tagja a 2018-ban létrejött Nők Magyarországért Klubnak. 2015–2017  között az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékéve koordinálásáért felelős kormánybiztos, az emlékbizottság társelnöke. 2013-tól az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság tagja, 2018-tól az első világháborús megemlékezések koordinálásáért felelős kormánybiztos. 2019-től a  "30 éve szabadon" emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos. Fő kutatási területei: a magyar zsidóság története 1918-tól, diktatúrák a XX. században, Magyarország története a diktatúrák alatt. Eddig 10 önálló könyve jelent meg, a legutóbbi 2020-ban. Munkájáért számos hazai és külföldi elismerést kapott, 2014-ben Széchenyi-díjjal tüntették ki.

Békés Márton

igazgató

Békés Márton

igazgató

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen diplomázott történelem és politológia szakokon, 2012-ben történelemből PhD-fokozatot szerzett. 2009 és 2014 között a Hír TV Ősök tere és Retrográd című történelmi magazinműsorainak főszerkesztője volt. 2010 és 2014 között a Jobbklikk című internetes portált szerkesztette. 2014 óta a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója. 2018 tavasza óta a Kommentár folyóirat főszerkesztője. Eddig tíz kötetet szerkesztett, három társszerzős és hét önálló könyve jelent meg. 2019 ősze óta a XXI. Század Intézet igazgatója.

G. Fodor Gábor

G. Fodor Gábor

stratégiai igazgató

G. Fodor Gábor

stratégiai igazgató

G. Fodor Gábor

stratégiai igazgató

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett politológus diplomát 1999-ben. Az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetében doktorált 2003-ban, valamint habilitált 2011-ben. Közel másfél évtizedig tanított az ELTE ÁJK Politikatudományi Intézetében, három évig oktatott a Budapesti Corvinus Egyetem Politikatudományi Intézetében, négy évig fiatal kutatói ösztöndíjas volt a MTA Politikatudományi Intézetében. Több ízben volt kutatási ösztöndíjjal Ausztriában (2000, 2003, 2007), vendégelőadó volt az Aoyama Gakuin Universityn Tokióban (2010), több alkalommal is ösztöndíjasa volt a XXI. Század Intézetnek (2000-2001, 2003-2004). 2005-ben Akadémia Ifjúsági Díjat nyert, 2007-ben az év legjobb politikatudományi publikációjáért Kolnai Aurél-díjban részesült, 2008-ban Bezerédj-díjas, 2009-ben kimagasló kutatási tevékenyégért MTA Bolyai-plakettben részesült. 2007-től a Századvég munkatársa, 2011-től stratégiai igazgató, 2016-tól elnökhelyettes, 2018-2021 között pedig az Alapítvány elnöke. 2015-től a 888.hu internetes hír- és véleményportál főszerkesztője. Könyvet írt többek között a polgári radikálisokról, Eric Voegelin politikai filozófiájáról, a kormányzásról. Legújabb könyve: Az Orbán-szabály (2021).

Galló Béla

Galló Béla

tudományos főmunkatárs

Galló Béla

tudományos főmunkatárs

Galló Béla

tudományos főmunkatárs

Szociológus, közgazdász, a politikai tudományok kandidátusa. Az 1990-es évek közepén a barcelonai Autonóm Egyetem ösztöndíjas vendégprofesszora. 2010-ig az MTA PTI főmunkatársa, tudományos igazgatóhelyettese. Kutatási területei: Nemzetközi kapcsolatok elmélete, Geopolitika, Az európai integráció regionális és politikai tagoltsága, mechanizmusai. Ezekben a témákban számos tanulmány, könyvrészlet és könyvek szerzője. Jelenleg az európai szociáldemokrácia XXI. századi folyamatait kutatja. Publicistaként 2013-ig az Új Egyenlítő c. folyóirat főszerkesztője. Legutóbbi esszékönyve Mindig a haza címen a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány gondozásában jelent meg.

Deák Dániel

Deák Dániel

vezető elemző

Deák Dániel

vezető elemző

Deák Dániel

vezető elemző

Tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végezte kitűnő minősítéssel. 2013-ban politológia BA szakon szerzett diplomát, majd 2015-ben a politikatudomány MA szakot is elvégezte. Szakterülete a magyar belpolitika, médiapolitika és az európai belpolitika. 2011 és 2017 között a Nézőpont Intézet elemzője és projektigazgatója. Részt vett számos médiaelemzés elkészítésében, így többek között az évente megjelenő "Magyarország a világsajtóban" és a negyedéves híradóelemzés is hozzá fűződik. Szintén szerepet vállalt számos, aktuális magyar és EU belpolitikai témájú politikai elemzés elkészítésében. 2018 februárja és 2019 márciusa között a Figyelő főmunkatársa, ahol a korábbi munkáihoz hasonlóan politikai elemzéssel foglalkozott az újságírás és interjúkészítés mellett. 2019 áprilisától a XXI. Század Intézet vezető elemzőjeként dolgozik.
Kosztur András

Kosztur András

vezető kutató

Kosztur András

vezető kutató

Kosztur András

vezető kutató

Tanulmányait az Ungvári Nemzeti Egyetemen végezte történelem szakon 2014-ben, ezután a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának hallgatója lett, ahol 2017-ben abszolutóriumot szerzett. 2017-2019 között összesen három félévig a prágai Károly Egyetemen kutatott az International Visegrad Fund ösztöndíjával. Kutatási területe az orosz eszmetörténet, valamint a civilizációelméletek. Több írása megjelent a Kommentár, valamint a Székelyföld folyóiratok lapjain, rendszeresen publikál a Moszkvatér portálon. 2019 novemberétől a XXI. Század Intézet kutatója, 2020 novembere óta pedig vezető kutatója.

Nagy Ervin

elemző

Nagy Ervin

elemző

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar filozófia szakán diplomázott 2003-ban, két évig volt politológus ösztöndíjas kutató a XXI. Század Politikai Intézetben. 2003-2004 megbízott előadó a Károli Gáspár Református Egyetem Filozófia Tanszékén. Kutatási területei a modern politikafilozófia, az alkalmazott etika és a kommunikációelmélet. 2005–2007 között főszerkesztő-helyettese a Kárpát-medencei Magyarok Lapjának. 2010 óta az Oikosz Alapítvány vezetője, több könyv felelős kiadója, film producere. 2010 óta rendszeresen publikál a Magyar Hírlapban, illetve 2019-ig az Echo TV rendszeres vendége, szakértője, jelenleg a HirTV vita-műsorainak szereplője. 2010 óta a Magyar Hírlap és a PestiSrácok állandó publicistája. 2013 és 2018 között PolgárPortál hírügynökség kiadója és főszerkesztője. 2019. november 1-től a XXI. Század Intézet elemzője. Önálló kötetei: A liberalizmus illúziói. Vitairat a modern liberalizmus ellenében (Attraktor, Máriabesnyő, 2014) ; Omladozó téveszmék. Írások Istenről, az emberekről és eszmékről (Attraktor, Máriabesnyő, 2016); Társzerző: Tiszta Szívvel 1956-ban (Felelős kiadó, Oikosz Alapítvány, Budapest, 2019).

Biró András

kutató

Biró András

kutató

Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte nemzetközi tanulmányok szakon 2018-ban, a diploma megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatát az Emberi Erőforrások Minisztériumában, az Európai Uniós Fejlesztéspolitikáért Felelős Államtitkárságon végezte. 2019-ben, Erasmus-ösztöndíjjal öt hónapot töltött a csehországi Masaryk Egyetemen, majd a Stratégiai és Védelmi Kutatóintézetben vett részt szakmai gyakorlaton. 2021 januárjában a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett kitüntetéses mesterdiplomát regionális és civilizációs tanulmányok specializáción. Fő kutatási területe az iszlám kultúra és civilizáció, különösen az európai muszlimok integrációjának és radikalizációjának kérdésköre. 2020 novemberétől a XXI. Század Intézet kutatója.

Benedek Zsombor

elemző

Benedek Zsombor

elemző

Tanulmányait a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végezte politikatudományok főszakon és nemzetközi tanulmányok mellékszakon, 2021-ben. Alapszakos képzése alatt két gyakornoki programban vett részt a Nemzetpolitikai Kutatóintézetben, valamint a Pénzügyminisztérium Parlamenti Főosztályán. Mesterszakos tanulmányait jelenleg is folytatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kormányzás és vezetés szakán. Fő kutatási területe a kisebbségpolitika és a közösségi média. 2021 októberétől a XXI. Század Intézet gyakornoka, majd 2022 februárjától a XXI. Század Intézet elemzője és közösségimédia-felelőse.