Kiadványok


 • A célkeresztben: Magyarország

  A célkeresztben: Magyarország

  Szerző: Frank Füredi

  Füredi Ferenc szüleivel 1956-ban, kilenc évesen hagyta el Magyarországot, majd Kanadában és Angliában végezte tanulmányait. Az immáron Frank Füredi néven számos nagyhatású tanulmányt, könyvet jegyző szociológus professzor nem kevesebbet állít, mint hogy a keresztes háborúkat megidéző kegyetlen kultúrharc zajlik Európában.

  bővebben
 • A Fidesz-recept – Kampányból kampányba

  A Fidesz-recept – Kampányból kampányba

  Szerző: Deák Dániel

  Hiába az összefogott ellenzék, a gazdasági válság, a járvány és a háború, nemhogy gyengült volna a Fidesz, de még erősödött is. Mi a siker receptje? Deák Dániel erre a kérdésre válaszol a 21 zsebkönyvsorozat most megjelenő kötetében.

  bővebben
 • A szabadság hullámvasútján

  A szabadság hullámvasútján

  Szerző: Václav Klaus

  Václav Klaus Közép-Európa konzervatív politikai életének sokszorosan nehézsúlyú bajnoka. Ez az írása a kommunizmus bukásáról és az azt követő évtizedekről szól, a rendszerváltoztatók tiszta, közérthető nyelvén.

  bővebben
 • A valahol szabadsága

  A valahol szabadsága

  Szerző: Demeter Szilárd

  Ez a könyv több önmagánál. Nem azért, mert szótár – nem is az –, hanem azért, mert megmutatja nekünk, hogyan is kell magyarul nézni a világra. Úgy kell, ahogy a szerző néz a világra. Hittel, erővel, humorral, mélységgel. Demeter könyve kapaszkodó gondolatszegény korunkban. A „kertész” megtette dolgát, rajtunk is múlik, hogy fel tudunk-e kapaszkodni traktorára.

  bővebben
 • Az Orbán-szabály

  Az Orbán-szabály

  Szerző: G. Fodor Gábor

  G. Fodor Gábor meg akarja érteni és értetni, hogy hogyan lett egy 25 éves, tehetséges, érzékeny fiatalemberből megkerülhetetlen, közösségének stabil jövőt biztosító politikus, aki a legjobb úton halad ahhoz, hogy államférfi legyen belőle.

  bővebben
 • Célkeresztben a határok

  Célkeresztben a határok

  Szerző: Frank Füredi

  Frank Füredi méhkasba nyúlt azzal, hogy a határok súlyát és szerepét elemzi, szükségességük mellett érvel, a „határok” és a „határoknélküliség” kérdéskörét feszegeti. Mert ahogy a 20. századi totális diktatúrák birodalomépítői, mai szellemi örököseik is arra tesznek kísérletet, hogy a határokat lebontsák, eltöröljék. Aki ezzel nem ért egyet, aki szerint a korlátoknak és a határoknak fontos, sőt megkerülhetetlen szerepük és helyük van, amelyek nélkül társadalmaink és civilizációnk nem tud fennmaradni, rögtön eretnekké, ellenséggé válik. Mert a határtalanságot hirdetők elvakultsága és gyűlölete is határtalan.

  bővebben
 • Dimenziók éve – 1968

  Dimenziók éve – 1968

  Szerző: Schmidt Mária (szerk.)

  A kötet 2008-ban jelent meg először 1968 40. évfordulója alkalmából, idén az 50. évfordulóra új köntösben, új borítóval és illusztrációval, változatlan tartalommal ismét kínáljuk az olvasóközönségnek.

  bővebben
 • Egy nemzet – két kultúra

  Egy nemzet – két kultúra

  Szerző: Gertrude Himmelfarb

  Gertrude Himmelfarb szerint tiszteletet érdemelnek az amerikaiak, amiért annak ellenére, hogy „két kultúrára” szakadtak, mindmáig „egy ország” tudtak maradni. Profetikus látomásának újabb fejezeteit mi is nyomon követhetjük a hírekben, a híradók képkockáin.

  bővebben
 • Európa jövője: V4 – Egység és erő

  Európa jövője: V4 – Egység és erő

  Szerző: Békés Márton (szerk.)

  A nemzeti identitás, a hagyományos keresztény kultúra megőrzésének fontossága, a tömeges és illegális migráció veszélye, a gazdasági versenyképesség megtartása vagy a technológiai innováció, a mesterséges intelligencia kihívásai – ezek a kérdéskörök sohasem voltak még ennyire aktuálisak Európa szellemi küzdőterén.

  bővebben
 • Európa zárójelben

  Európa zárójelben

  Szerző: Molnár Tamás

  A kommunizmustól megszabaduló közép- és kelet-európai népek ragaszkodnak identitásukhoz. De mi történik, ha a szuper-Európa szembetalálja magát egy tagnemzettel, amely rátalál saját modelljére? Miért kellene például Magyarországnak érintettnek éreznie magát, amikor a nyugati országokat afrikai tömegek árasztják el?

  bővebben
 • FORDUL A SZÉL

  FORDUL A SZÉL

  Szerző: Békés Márton

  „Ma nem elsősorban a jobboldal és a baloldal között zajlik a küzdelem, hanem azok között, akik hisznek a nemzetállamokban, a határok fontosságában, a család és a munka értékében, és azok között, akik nem.

  bővebben
 • Futóbolondok, csalók, agitátorok

  Futóbolondok, csalók, agitátorok

  Szerző: Roger Scruton

  Semmi sem leplezte le jobban a kommunizmus követőit, mint a „lét határozza meg a tudatot” tétel állandó szajkózása. Ők is tisztában voltak vele, hogy Karl Marx állítása merő tévedés, ezért aztán hatalmas energiákkal kísérelték meg a tudat átformálását.

  bővebben
 • Gerillaháború

  Gerillaháború

  Szerző: Békés Márton

  Mostanra nemcsak a háború természete, hanem szerepe is megváltozott. A fegyveres konfliktusok többsége nem államok között, hanem államokon belül zajlik, a csatatér pedig egyre inkább a város lesz.

  bővebben
 • Korszakhatáron – Esszék

  Korszakhatáron – Esszék

  Szerző: Schmidt Mária

  Szétporladt a hidegháború vége óta ismert világunk. Az előző évek kihívásai világossá tették, hogy lehetetlen a kitaposott úton továbbmennünk. Fel kell ismernünk, hogy egy új rend új típusú próbatételeivel állunk szemben. Ehhez alkalmazkodnunk létszükséglet. Nem halogathatjuk tovább, hogy megfejtsük, mégis hogy jutottunk idáig, és ami ennél is fontosabb: hogyan tovább? Schmidt Mária esszékötete ehhez nyújt támpontot. Nincs sok időnk: korszakhatárhoz érkeztünk.

  bővebben
 • Kulturális hadviselés

  Kulturális hadviselés

  Szerző: Békés Márton

  Minden a kultúrában veszi kezdetét, rajta keresztül történik és oda is tér vissza. Aki a kultúra hegemóniáját felismeri és benne ki tudja alakítani a maga hegemóniáját, az végül mindent megnyer.

  bővebben
 • Küzdelem az európai színtéren

  Küzdelem az európai színtéren

  Szerző: Gát Ákos Bence

  „A szerző bemutatja, hogy Magyarországnak 2010 óta milyen közjogi vagy politikai vitái vannak az európai intézményekkel, és a viták forgatókönyveit is részletesen elemzi. A könyv sokat segít abban, hogy az Olvasó megértse az európai színtéren zajló küzdelmek hátterét.” (Trócsányi László igazságügyi miniszter, egyetemi tanár)

  bővebben
 • Látlelet az orosz–ukrán háborúról

  Látlelet az orosz–ukrán háborúról

  Szerző: Schmidt Mária

  A szerző kapaszkodót ad a mindenki életét érintő konfliktusban való eligazodáshoz – lehull a lepel az ideológiai szólamokról, és teljes valójukban tárulnak elénk a konfliktusban szerepet játszó hatalmak nem ritkán kiábrándító mozgatórugói.

  bővebben
 • Merre tart Kína?

  Merre tart Kína?

  Szerző: Francesco Sisci

  A Pekingi Egyetem sinológus professzorának nagysikerű, tömör összefoglaló munkája Kínáról a szerző budapesti látogatása alkalmából jelenik meg Közalapítványunk gondozásában, mely így egy évvel a megjelenését követően már magyar nyelven is olvasható.

  bővebben
 • Mi lett veled szociáldemokrácia?

  Mi lett veled szociáldemokrácia?

  Szerző: Galló Béla

  A világ a Nagy Újrakezdés (Great Reset) neoliberális kísérletét nyögi, amit a harmadik utas szociáldemokraták teljes mellszélességgel támogatnak. Válaszúthoz érkeztek. Önfeladásuk visszatükröződik társadalmi támogatottságuk vészes apadásában. Vagy szakítanak a neoliberalizmussal, vagy tovább csúsznak lefelé a hitelességi lejtőn. Nincs harmadik út.

  bővebben
 • Ne bántsd a magyart!

  Ne bántsd a magyart!

  Szerző: Szájer József

  Szájer József 2014. január és 2018. decembere között született gondolatait osztja meg az olvasóval a bevándorlásról, a Fideszről, Magyarországról, az Alaptörvényről és Európáról.

  bővebben
 • Nemzeti blokk – A Nemzeti Együttműködés Rendszere

  Nemzeti blokk – A Nemzeti Együttműködés Rendszere

  Szerző: Békés Márton

  2010 óta Magyarországot új szellemiség járja be, amit már a kezdet kezdetén ki lehetett jelenteni, főleg, hogy maga a politikai rendszer is erre utalt önelnevezésében (Nemzeti Együttműködés Rendszere). A könyv az Orbán-rendszert belülről, a nemzeti integráció konszenzusával magyarázza meg.

  bővebben
 • Nyelv és szabadság

  Nyelv és szabadság

  Szerző: Schmidt Mária

  Mint mindig, most is a nyelvvel kezdődött minden. A nyelv kisajátítása, erőszakos birtokbavétele oda vezetett, hogy félelmetes távolságba kerültünk a valóságtól. Nincsen ennél súlyosabb krízis.

  bővebben
 • Nyugaton a helyzet változóban

  Nyugaton a helyzet változóban

  Szerző: Schmidt Mária

  Schmidt Mária legutóbb megjelent könyve a történész szemével kísérel meg válaszokat adni azokra a kérdésekre, hogy a nyugati világnak milyen kihívásokkal kell szembenéznie a harmadik évezred elején.

  bővebben
 • Orbán kontra Soros

  Orbán kontra Soros

  Szerző: G. Fodor Gábor

  Ez a könyv két kimagasló tehetségű magyar emberről szól. Az egyik évtizedekkel idősebb a másiknál, mégis kortársaknak mondhatók. Útjaik többször keresztezték egymást. Voltak időszakok, amikor úgy tűnt, hogy együttműködhetnek.

  bővebben
 • Országból hazát – Harminc éve szabadon

  Országból hazát – Harminc éve szabadon

  Szerző: Schmidt Mária

  Nyugtalanító jelenséggel kell szembenéznünk. A Nyugat nem érti a kommunizmus szorításából magukat több mint harminc éve kiszabadító országoknak a szuverenitásért és a szellemi önállóságért folytatott küzdelmét, az egykori Vasfüggöny mögötti népek pedig értetlenül állnak a Nyugat érzéketlensége és az általa képviselt, magának kizárólagosságot követelő neomarxista történelemszemlélet előtt.

  bővebben
 • Politikai megváltás

  Politikai megváltás

  Szerző: Lánczi András

  A politikai megváltás a modern világ titka. Az emberi ész már mindent magára vállalt: Isten és a Természet helyébe lépett. E folyamat végén a politikai filozófia örök kérdéseit a pillanatnyi politikai küzdelmeknek alárendelt ideológiák szorították ki.

  bővebben
 • Politikai virológia – Kormányozni a vírust

  Politikai virológia – Kormányozni a vírust

  Szerző: G. Fodor Gábor

  „A vírus egy esemény, ami megtörténik velünk. Egy olyan esemény, amely kirángatja a rutinból a kormányzatokat, kihívás elé állítja őket. Eldől, hogy képesek-e megszervezni az államot, megvédeni az emberéleteket és a gazdaságot, képesek-e reményt adni a családoknak, megóvni a munkahelyeket, fenntartani az ellátó rendszerek működését, majd újraindítani az országot.

  bővebben
 • Szabadság/harcosok – Hidegháborús írások

  Szabadság/harcosok – Hidegháborús írások

  Szerző: Joshua Muravchik (vál.), Békés Márton (szerk.)

  Amennyire jól működött az amerikai propagandagépezet a nácikkal szemben, úgy vallott sokáig csúfos kudarcot a hidegháború alatt. Ronald Reagan elnökségéig, azaz a ’70-es évek végéig az ideológiai párharc győztesei a „jó szándékú”, „békepárti” és „modernizáló” kommunisták voltak.

  bővebben
 • Tisza István

  Tisza István

  Szerző: Tőkéczki László

  Tisza István személyéről és életművéről a legutóbbi időkig a „haladó kortársak és utókor” kliséi élnek a köztudatban. Jellemző, hogy bár már elég sokan tudják, hogy ellenezte a háborút, közkeletű panel az, amely Tisza Istvánt mégis a háborús fanatizmussal azonosítja.

  bővebben
 • Vissza a jövőbe (második, bővített kiadás)

  Vissza a jövőbe (második, bővített kiadás)

  Szerző: Mart Laar

  Észtország egykori miniszterelnöke könyvében az észtországi rendszerváltoztatással kapcsolatos gondolatait, személyes tapasztalatait osztja meg az olvasókkal. Művében e mellett részletesen elemzi Közép-Európa sorsát, múltját, az európai kettéosztottságot.

  bővebben