Értékpillérek 2. rész: Megmaradás

2010-ben Orbán Viktor minden joggal jelentette ki, hogy „forradalom történt a választófülkékben”. Ennek szellemiségében született meg 2011-ben az Alaptörvény, amely lefektette a régi-új Magyarország fundamentumait. A jobboldali kormányok társadalompolitikai fókuszába a család megóvása, illetve anyagi támogatása került, ami az orbáni politika szerint az egyetlen helyes válasz a tragikus demográfiai folyamatok megállítására. Az elmúlt tizennégy év során egy olyan új, közösségelvű és munkaalapú politikai, sőt társadalmi rendszer született meg, amelynek fókuszába a család és a családok családjaként funkcionáló nemzet került.

A XXI. Század Intézet sorozata a Nemzeti Együttműködés Rendszerének értékpillérjeit mutatja be. A második rész a magyarság megmaradásának érdekében meghozott családtámogatási intézkedések elméleti és gyakorlati aspektusait vizsgálja.

Szerződés az édesanyákkal

A demográfiai probléma történelmi léptékű, hiszen a nemzet fennmaradásának kérdése az államalapítás óta szüntelenül napirenden van. Elég csak a birodalmakkal szembeni szabadságharcainkra, az elmúlt ötszáz év szuverenitásküzdelmeire, a herderi jóslatra, vagy a trianoni békediktátum okozta sokkra gondolni. Ebbe a sorba helyezkedik el a rendszerváltoztatás utáni posztkommunista korszak is, amelyben a politikai és kulturális hegemóniát birtokló balliberális tömb nem tett valódi, ciklusokon átívelő erőfeszítést a magyarság megmaradása érdekében.

„A szociális biztonság szétesése is a Gyurcsány-korszak eredményei közé tartozik. A szociális biztonság erőforrás, minden megszülető gyermek befektetés. Mindenkinek saját érdeke, hogy amikor gondoskodásra szorul, legyen, aki gondoskodik róla” – mondta Orbán Viktor még a 2010-es országgyűlési választások előtt megtartott évértékelő beszédében. Ezzel jelezte, hogy amennyiben megnyerik a választást, akkor szakítanak a Gyurcsány–Bajnai-kormányok neoliberális politikájával és egy olyan államot fognak felépíteni, amelynek feladata lesz a már az első Orbán-kormány idején (1998–2002) meghirdetett „családbarát ország” kiépítése. Ennek szellemében a győztes választások után megalakult jobboldali kormány szakított azzal a neoliberális államfelfogással (ún. éjjeliőr állam), miszerint a hatalomnak tartózkodnia kell a közvetlen piaci beavatkozástól, illetve az egyén és a család viszonyait csupán a segélyezés eszközével szabad javítani, ha egyáltalán.

A 2010-es győzelem történelmi alkalmat teremtett a jobboldalnak arra, hogy egy szuverenista, jobboldali és keresztény értékalapokon nyugvó mintateremtő politikával lásson neki az elmúlt negyven év egyik legégetőbb problémájának, a demográfiai válság megoldásának (a KSH adatai szerint 1982-től kezdve Magyarországon magasabb volt a halandóság, mint az élveszületések száma). Az 1989/90-től intézményesülő kapitalista viszonyok, a piaci verseny, illetve az individuum szabadságára alapozott fogyasztói társadalom gyengítette a társadalmi kohéziót, ezzel együtt az instabil hatalomgyakorlás – a kiszámíthatatlanság és a jövőkép hiánya miatt – tovább csökkentette a gyermekvállalási kedvet. Az Orbán-kormányok államfilozófiája szerint a család mint hagyományos együttélési forma, egyrészt – szemben a liberális demokráciafelfogással – a társadalom legfontosabb építőköve, másrészt pedig erkölcsi válasz a demográfiai problémákra, amely kötelességet ró a mindenkori kormányzó hatalomra.

A miniszterelnök 2010-ben szerződést ajánlott a magyar édesanyáknak, amelynek lényege, hogy az állam évről-évre bővülő anyagi támogatást nyújt a családoknak azért, hogy „minden vágyott magyar gyermek megszülethessen”.

Családtámogatás bevándorlás helyett

A demográfiai válság egész Európát sújtja. Gazdasági és társadalmi problémákat okoz az elöregedő társadalom, illetve drámai módon csökken a kontinens őslakosainak száma, ami egyúttal kulturális értékvesztéshez vezet. A kontinens kormányai az elmúlt évtizedekben két, egymással szemben álló választ adtak e problémára: vagy külső migrációval pótolták a fogyatkozó lakosságot és a hiányzó munkaerőt, vagy pedig nemzetállami politikai eszközökkel próbálták növelni a gyermekszületések számát. A nyugat-európai országok – az uniós integráció keretein belül – a problémát ma nem morális és kulturális, hanem gazdasági nehézségként azonosítják, így a munkaerő pótlására helyezik a hangsúlyt, amihez a leggyorsabb és legegyszerűbb eszköz a külső migráció felgyorsítása.

A magyar kormány 2010 után ezzel szemben a családok anyagi megbecsülésének növelése mellett döntött, amely évtizedes, ciklusokon átívelő közösségelvű horizont felvázolását, illetve olyan gyakorlati politikát jelent, ami anyagi biztonságot nyújt a gyermeket vállaló családoknak. Ebben a munkában az Orbán-kormány segítségül hívta a történelmi egyházakat, amelyek állami feladatokat vállaltak át a közös cél érdekében (egészségügyi, szociális és oktatási területeken), illetve a civil társadalmat, amelynek egyes szereplői a családot divatos életformaként igyekeznek népszerűsíteni.

A magyar kormány szembehelyezkedett a nyugat-európai válságkezelési politikával, amikor a demográfiai problémákra nem a nemzetközi migráció, hanem a családalapítás elősegítésében látta a megoldást.

Nem sokkal az új kormány megalakulása után, 2010 júniusában Orbán Viktor huszonkilenc intézkedésből álló akciótervet ismertetett az Országgyűlésben, amelynek része volt azon családtámogatási intézkedések újraindítása is, amelyeket 2009-ben a Bajnai-kormány leállított. Ugyanebben a programtervben a miniszterelnök jelezte, hogy az új kormány minden évben szélesíteni fogja a családtámogatási intézkedéseket. Így született meg a gyermekek után járó adókedvezmény (ami az évek során folyamatosan bővült), a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK), aminek azóta több, az aktuális viszonyokhoz igazított formája valósult meg (falusi CSOK, 2023 óta pedig a CSOK Plusz). A kormány bevezette a babaváró hitelt, majd kiterjesztette a térítésmentes gyermekétkeztetést és ingyenessé tette a tankönyveket. A fiataloknak 25 éves korig járó adómentességet biztosítottak, amelyet a gyermeket vállaló nők esetében 30 évre bővítettek ki. Ma a négygyermekes családanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, amit a kormány még ebben a ciklusban a háromgyermekes édesanyákra is szeretne kiterjeszteni.

Az elmúlt tizennégy év során közel negyven olyan intézkedés született, amely a gyermeket vállaló családokat anyagi támogatásban részesíti. Az Orbán-kormány mindezt kiterjesztette a külföldön élő magyarok számára is (Köldökzsinór program), ami a határon túli magyar családok számára is nagy segítséget jelent. E mellett komoly összegeket különítettek el a lombikprogram hozzáférési lehetőségének növelésére, a szükséges gyógyszerek támogatására.

Az elmúlt tizennégy évben nem volt olyan esztendő, amikor az állami intézkedéseknek köszönhetően a magyar családok helyzete anyagi értelemben ne javult volna.

Történelmi léptékű politikára van szükség

„Minden magyar gyermek újabb őrhely, a magyar nemzet megmaradásának letéteményese” – mondta Orbán Viktor a budapesti Összetartozás-emlékhely avatásán, 2020. augusztus 20-án, majd hozzátette: „Kötelességünk tehát az élet, a magyar élet folytatásáról is gondoskodni.” Ezzel megerősítette az elmúlt évtized erőfeszítéseinek morális jellegét. Ez a feladatvállalás azóta is érvényesül, így kijelenthető, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszerének leglátványosabb korszakos lenyomata a családbarát ország kialakítása, illetve a negatív demográfiai folyamatokon való változtatás lesz. Ennek egyik pillére, hogy a kormány rekordnagyságú anyagi támogatást biztosított a gyermeket vállaló családok számára, amelynek következtében fordult a negatív trend: növekedni kezdett a termékenységi ráta.

A teljes termékenységi arányszám kifejezi, hogy egy nő élete folyamán hány gyermeknek adna életet az adott év kor szerinti születési gyakorisága mellett. Egy ország népességszáma akkor fenntartható, ha a teljes termékenységi arányszáma eléri a 2,1-et. Ezt nevezzük reprodukciós szintnek. „A népesedés és családpolitikai fordulathoz idő kell, az legalább olyan lassú, mint egy óceánjáró irányváltása” – ezt a miniszterelnök 2017-ben a Családok Budapesti Világtalálkozóján mondta. Mivel a lakosságszám fenntartásához legalább 2,1-es termékenységi ráta szükséges, illetve 2021 után enyhe megtorpanás történt (ami mögött a pandémia és az orosz–ukrán háború okozta infláció állhat), így a demográfiai fordulathoz hosszabb időre lesz szükség.

Az Orbán-kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy minden gyermek megszületése egyben nemzeti befektetés.