Zárójelbe tett Európa – Szuperállam kontra nemzeti szuverenitás

Hiánypótló művel folytatódik a XXI. Század Intézet Új Idők című könyvsorozata. A 2010-ben elhunyt Széchenyi-díjas magyar–amerikai katolikus filozófus, történész–politológus, Molnár Tamás esszéit tartalmazó Európa zárójelben című kötet Békés Márton, a XXI. Század Intézet igazgatójának szerkesztésében látott napvilágot. A könyv tartalmazza 1990-ben, eredetileg franciául megjelent azonos című könyvének és az 1989–92 között, hasonló témában, angol nyelven írott esszéinek szövegét.

Elfogultság nélkül állíthatjuk, hogy Molnár Tamás neve mellett nem mehet el egyetlen, a filozófia iránt komolyabban érdeklődő konzervatív gondolkodású olvasó sem. Különösen nem, ha magyar. Éleslátása, kristálytiszta logikája, a materializmust és a progressziót ostorozó érveléstechnikája miatt joggal tarthatjuk számon a jelenkor legnagyobb gondolkodói között.

A kommunizmustól megszabaduló közép- és kelet-európai népek ragaszkodnak identitásukhoz. De mi történik, ha a szuper-Európa szembetalálja magát egy tagnemzettel, amely rátalál saját modelljére? Miért kellene például Magyarországnak érintettnek éreznie magát, amikor a nyugati országokat afrikai tömegek árasztják el? Hamarosan szembesülni fogunk azzal, hogy az európai egység nemcsak egy különleges mechanizmust indít útjára, hanem egy olyan ideológiát is, amely összeegyeztethetetlen Európa történelmi örökségével.”

Molnár Tamás jelen könyvéhez mottóul választott gondolatai több mint harminc évvel ezelőttre nyúlnak vissza, ám aktualitásukból mit sem veszítettek, sőt! A könyv előszavában a szerző arra hívja fel a figyelmet, hogy meglátása szerint Európát veszély fenyegeti: többnemzetiségű és sokkultúrájú identitásának eltörlése olyan sivataggá változtatja a földrészt, ahol csupán a gazdasági érdekek fognak uralkodni.

Molnár Tamás egyszerre fejezi ki aggodalmát „a béke fenntartásának és a jólét elterjesztésének ürügyén” homogenizálódott társadalom elterjedése, valamint a kontinentális méretű egyneműsítési kísérlet kapcsán. A szerző górcső alá veszi az Európára leselkedő fenyegetéseket, úgymint a migrációt, a nemzeti identitástudat eltörlésére irányuló ideológiákat, a nagyhatalmak befolyásolási kísérleteit, valamint a kontinens nyugati és keleti fele közötti ellentéteket. Molnár Tamás harminc évvel ezelőtt írott sorai a mai – a migráció, a koronavírus-járvány és az orosz–ukrán háború okozta – válságok közepette aktuálisabbak, mint amikor papírra vetette őket. Minden túlzás nélkül állítható, hogy ezzel a könyvével, ami végre anyanyelvén is elérhető, prófétának bizonyult.

Az Európa zárójelben című kötet megvásárolható a Terror Háza Múzeum webshopjában és a könyvesboltokban.