Jobbik: Elvesztette nemzeti jellegét

A 2003-ban párttá alakult Jobbik idén októberben „nagykorúvá vált”, ám az elmúlt tizennyolc esztendőben számos olyan identitásváltozáson ment keresztül, ami egyedülálló a rendszerváltoztatás óta fennálló többpárti demokráciában. Az egykori nemzeti radikális párt több politikai törésvonalat lépett át, majd megpróbált a politikai centrumban helyezkedni, ám mára egyértelművé vált, hogy a 2022-es választásokon a progresszív ügyeket felvállaló baloldal szerves részeként fog a jobboldallal szemben felállni. A Jakab Péter által fémjelzett irányvonal elvesztette nemzeti jellegét, mind mondanivalójában, mind szövetségi politikájában, sőt a határon túli magyarokhoz és az Európai Unióhoz fűződő viszonyában egyaránt a nemzetközi baloldal magyarországi képviselőit követi. A Gyurcsány Ferenc ellenében született Jobbik 2021-re Gyurcsány Ferenc szövetségese lett, az úgynevezett előválasztások során pedig elvesztette politikai és szervezeti szuverenitását, így jövője bizonytalanná vált.

A XXI. Század Intézet elemzése a Jobbik identitásváltozásainak állomásait, illetve a szövetségi politika és a mondanivaló átalakulásának mérföldköveit mutatja be. Az elemzés továbbá rámutat arra, hogy az antikommunista–kommunista, majd a szuverenista–globalista törésvonalak átlépése miatt, illetve a kudarcba fulladt néppártosodás-projekt következményeként a Jobbik mára elvesztette nemzeti jellegét.

Jobboldali antikommunista mozgalom

A hazai plurális demokrácia pártszerkezete az elmúlt harminc évben több változáson ment keresztül. Léteznek azonban olyan meghatározó törésvonalak, amelyek mentén való elhelyezkedés tartósan kijelöli és megszabja egy-egy párt identitását. A rendszerváltoztatás előtt kialakult antikommunista–kommunista oldalak közötti törésvonal máig alapvető rendezőelv maradt a jobboldal és a baloldal között. Ennek átlépése ugyan rövid távon járhat politikai haszonnal, ám hosszú távon szükségszerűen válsághoz, majd bukáshoz vezet.

A rendszerváltoztatás óta az SZDSZ, majd 2006 után az MDF, utoljára pedig a Jobbik lépett szövetségre az egykori kommunistákkal, ami mind a három párt számára végzetesnek bizonyult.

Az 1999 óta civil szervezetként működő Jobboldali Ifjúsági Közösség (JOBBIK) vezetésének meghatározó része a 2002-es kormányváltás után, az MSZP–SZDSZ-koalíció visszatérése és a MIÉP parlamentből való kiesése miatt döntött úgy, hogy egyetemi mozgalomból párttá alakul. A Jobbik Magyarországért Mozgalom 2003. október 24-én deklarálta, hogy olyan antikommunista, jobboldali közösséget kíván teremteni, amely a balliberális kulturális–politikai tömbbel szemben határozza meg önmagát. Sőt, a párt alapítónyilatkozata a következőképpen fogalmaz: „A Jobbik Magyarországért Mozgalom előtt álló elsődleges feladat a kommunista utódpárt és a vele összeforrt szélsőséges liberálisok eltávolítása a politikai hatalomból. A Parlamentben a mindenkori jobboldali kormány lelkiismerete kívánunk lenni.”

Ezzel összhangban a párt alapszabálya kimondta, hogy a Jobbikba nem léphet be az a személy, aki a pártállam idején az ÁVO, az ÁVH és a Munkásőrség alkalmazásában állt. Ugyanez a tiltó kitétel vonatkozott az MSZMP és az utódpárt MSZP vezető tisztségviselőire is. Kizáró ok volt ezen kívül az is, ha valaki a BM III. Főcsoportfőnökség bármely csoportfőnökségének állományában dolgozott. Végül nem lehetett a Jobbik tagja az sem, aki rész vett az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésében és megtorlásában. (A 2009-ben módosított alapszabály ezen kívül kizáró okként jelöli meg az SZDSZ-es múltat is.)

A Fidesz mellett, Gyurcsány ellen

A Jobbik 2004-től az MSZP–SZDSZ-kormányok legradikálisabb parlamenten kívüli kritikusaként lépett fel. Gyurcsány Ferencet nem tartották legitim miniszterelnöknek, indoklásuk szerint ugyanis nem választásokkal, hanem a kormányon belüli puccsal került miniszterelnöki tisztségébe. A Jobbik ekkoriban számos tüntetést szervezett a kormány és kifejezetten Gyurcsány Ferenc, illetve az őt támogató liberális értelmiség ellen.

A 2006-os választásokon a Jobbik a MIÉP-pel közös választási pártot alkotva (Harmadik Út) indult el, kampányában pedig vizuálisan is a Fidesz potenciális partnereként határozta meg magát.

A kétfordulós választási rendszer szabályainak sajátosságai, a magas részvétel, illetve a pártszövetség szervezeti és anyagi hiányosságai miatt csupán 2,2 százalékos eredményt tudott elérni, így nem jutott be az országgyűlésbe. Jól jellemzi a Gyurcsány Ferenccel való éles szembenállást az, hogy az „új” MSZP–SZDSZ-kormány megalakulása után a szavazatok újraszámlálását követelték és elcsalt választásokról beszéltek.

A Jobbik ezután „új generációs” mozgalmat, jobboldali alternatívát igyekezett kiépíteni, de a párt országos ismertségét végül az őszödi beszéd kiderülte, majd a 2006. szeptemberi és októberi erőszakos hatósági jogsértések elleni radikális tiltakozás hozta meg. A Jobbik a 2006-os rendőrterror okozta társadalmi sokk, illetve Gyurcsány Ferenc kormányzása elleni folyamatos utcai jelenlét miatt vált népszerűvé, radikális retorikájával pedig a MIÉP-szavazókat is maga mellé tudta állítani.

Szélsőjobboldaltól a „néppártosodásig”

A párt 2007-es politikai fordulata a „cigánybűnözés” vélelmezett tartalmára alapozott kampányban, az egyre nyíltabbá váló antiszemitizmusban és az unió-ellenességben volt tetten érhető. A folyamatba illeszkedő Magyar Gárda megalakulása (2007. augusztus 25.) viszont a párt több alapítóját és első elnökét is arra késztette, hogy elhagyja a mozgalmat. Ekkor érkezett el Vona Gábor ideje. 2007 és 2010 között a Jobbik antikommunista mozgalomként, illetve keresztény értékeket képviselő jobboldali pártként működött, ám szélsőséges retorikája miatt a Fidesz–KDNP-pártszövetségtől eltávolodott. A Gyurcsány Ferenccel szembeni politika miatt megerősödő Jobbik végül 2009-ben az Európai Parlamentbe (14,77%), majd 2010-ben a magyar országgyűlésbe is bejutott (16,67%).

A párt első parlamenti ciklusában (2010–2014) a szélsőséges utcai politizálás ellenére a Jobbik frakciója az Orbán-kormány „konstruktív ellenzékeként” dolgozott. A párt vezetőinek szélsőséges kirohanásai számtalan botrányt okoztak, a mozgalom egyik rendezvényén elégették az Európai Unió zászlaját (2012. január 14.), majd következő év májusában – kifejezetten a kormány tiltó határozata ellenében, a Legfelsőbb Bíróság engedélyezése után – a Zsidó Világkongresszus idejére szerveztek tüntetést a cionizmus áldozatainak emlékére. A parlamentben azonban több kérdésben is támogatták a kormányt (családpolitika, IMF-fel való szakítás, határon túli magyarok támogatása).

A Fidesz–KDNP mindig is elutasította a zavaros ideológiájú Jobbikkal való együttműködést, amit a 2014-es választások során többször is kinyilvánított. A Jobbik végül – a baloldali ellenzék gyengesége miatt – a második legerősebb erőként jutott be ismételten az Országházba (20,22%), ahol már egyre inkább a baloldali ellenzékre jellemző stílusban helyezkedett szembe az Orbán-kormánnyal és a jobboldallal.

A „néppártosodásnak” nevezett fordulat ezzel párhuzamosan, a 2014-es választásokat követően indult el.

Vona Gábor a Jobbik 2015-ös kongresszusán már arról beszélt, hogy egyforma távolságot kell tartani a „múlt erőitől”, azaz a Fidesztől és az MSZP-től, illetve a Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíciótól. Kijelentette továbbá, hogy „aki náci romantikára vágyik, az ne a Jobbikban keresse azt”.  2016-ban a párt elnöke – több írásában is – az irányváltásról és annak következményeiről beszélt, amit saját bevallása szerint már 2013-ban eltervezett. Egyik, közösségi oldalán megjelent posztjában így fogalmazott: „a Jobbik lelkét, amelyet 2006 után az én vezetésemmel adtunk ennek a közösségnek, most az én vezetésemmel vettük el.”

A „néppártosodás” során Vona Gábor leszámolt belső ellenzékével és elutasította a Magyar Gárdával való együttműködést, de háttérbe szorította a nemzeti radikális elveket képviselő politikusokat is. 2016. április 20-án Vona kijelentette, hogy Apáti Istvánt, Novák Elődöt és Szávay Istvánt nem engedi indulni a párt tisztújító közgyűlésén, mert szerinte ők akadályai a néppártosodási folyamatnak.

A politikai centrum felé igyekvő Jobbik elnöke 2015 és 2018 között több gesztust is tett a balliberális értelmiségi holdudvarnak.

2017. augusztus 14-én egy ATV-nek adott interjúban bocsánatot kért a zsidóságtól és a cigányságtól, majd arról beszélt, hogy szerinte a Jobbik soha nem volt antiszemita, cigányellenes, rasszista párt. Novemberben pedig a balliberális „elit” fellegvárának tartott Spinoza Házban tett látogatást, ahol már felmerült az Orbán-kormánnyal szembeni közös, ellenzéki együttműködés lehetősége is.

Politikai centrum helyett szövetség a baloldallal

A 2018-as országgyűlési választásokon az egykori jobboldali párt már váltópártként szeretett volna fellépni, amit a mérsékelt stílussal, a múlt megtagadásával, a nemzeti radikálisok kizárásával, illetve az Orbán-kormánnyal szembeni éles kritikával és a baloldalnak tett gesztusokkal próbált elérni. A Jobbik végül ismét a legerősebb ellenzéki pártként jutott be az Országházba (19,19%), ennek ellenére bebizonyosodott az is, hogy többszöri pártszakadás után, az egykori identitásának elvesztése és az ezzel járó választói csoport átrendeződése miatt hosszú távon ezzel a politikával a párt jobb eredményre nem lesz képes.

A „néppártosodás” kudarcba fulladt: a politikai centrum helyett a Jobbik a baloldalra került, az átpozícionálás pedig identitásválságot okozott.

Vona Gábor – politikájának bukása miatt – a választások után rögtön le is mondott, a párt kongresszusa pedig egy olyan új elnököt választott meg Sneider Tamás személyében, aki ugyan az egykori identitás visszaszerzését ígérte, ám a gyakorlatban folytatódott a párt balra tolódása. Emiatt nemsokára a Jobbik történetének legnagyobb pártszakadása következett be: kiléptek azok, akik a jobboldalra való visszatérést támogatták s megalapították a Mi Hazánk Mozgalmat (2018. június 23.).

A Jobbik vezetése – a 2019-es önkormányzati választások során – az úgynevezett koordinált ellenzéki együttműködés keretei között végleg átlépte a szuverenista jobboldal és a globalista baloldal között húzódó törésvonalat. Ennek szükségszerű következménye volt a teljes identitásvesztés, a párt meggyengülése és a szavazótábor csökkenése. A helyhatósági választásokon elért mérsékelt részsikerek után (Balatonalmádi, Dunaújváros, Eger, Jászberény, Ózd, Siófok) a 2019-es európai parlamenti választásokon való részvétel már történelmi kudarccal végződött: a Jobbik csupán 6,34 százalékot ért el, így mindössze egy képviselőt küldhetett Strasbourgba. A „koordinált együttműködésnek” nevezett összefogás legnagyobb vesztese az identitásválságba került Jobbik lett, amely alig két év alatt a második legerősebb párt helyéről az ötödikre esett vissza. A kudarc után 2019. június 1-én (2020. januári hatállyal) az elnök mellett a teljes elnökség lemondott.

Jakab vezetésével a Jobbik elvesztette nemzeti jellegét

A 2020. január 25-i tisztújító kongresszuson a delegáltak túlnyomó többsége (87%) a párt elnökévé Jakab Pétert választotta. Személyében egy olyan politikus került a párt élére, aki már közös rendezvényen is szerepelt az MSZP-vel és azzal a Gyurcsány Ferenccel, akinek ellenében a Jobbik valaha megszületett. Mindeközben folytatódott a párt szétesése, a baloldali szövetségesekkel való együttműködés miatt többen kiléptek a frakcióból (Bana Tibor, Bencsik János, Farkas Gergely, Varga-Damm Andrea). A frakciót szintén elhagyó, majd kizárt Sneider Tamás indoklása szerint Jakab Péternek „mindössze négy hónap kellett ahhoz, hogy minden nemzeti és konzervatív gondolatot kihajítson az ablakon”.

A 2021-es összefogás tervének (minden választói körzetben egy jelölt, egy lista és egy miniszterelnök-jelölt) aláírása után az is eldőlt, hogy a Jobbik önállóan már nem, csupán a baloldal részeként fog a 2022-es választásokon indulni.

A háttéralkukkal megrendezett ellenzéki előválasztás során ugyan a párt a második legtöbb jelöltet tudta kiállítani, ám Jakab Péter, mint miniszterelnök-jelölt megbukott. Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Márki-Zay Péter mögött csupán a negyedik lett. A miniszterelnökjelölt-jelölti bukás okaként a párton belül többen is az elnök botránypolitizálását jelölték meg, ezért ismét belviszályok robbantak ki, Jakab Péter vezető szerepe pedig megkérdőjeleződött.

Az „ellenzéki előválasztásnak” nevezett háttéralkuk során a Jobbik politikai mondanivalója is megváltozott: a határon túli magyarokkal kapcsolatban közönyössé vált, míg az Európai Unió jövőjéről szóló vitában a globalista baloldal mondanivalóját követte.  A párt elhagyta a keresztény kultúrával kapcsolatos politikai céljait, amire már 2020 májusában, az eredeti pártlogó megváltoztatása is utalt (a kettőskereszt helyére egy hashtag került). A Jobbik mondanivalójában ma már olyan föderalista célok szerepelnek, mint az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, az euro és az uniós minimálbér bevezetése. Mindezek mellett Jakab Péter – ebben is a baloldalt követve – már kötelezettségszegési eljárást is szeretett volna indítani: levelet írt Ursula von der Leyen elnök asszonynak, arra kérve őt, hogy lépjen fel Magyarországgal szemben.

2021-re a Jobbik ideológiai értelemben is végleg zsákutcába került, ami kitapintható a fogalomhasználat és az identitást kijelölő szimbólumok megváltozásában is. A Jobbiktól először a nemzeti radikális szubkultúra (könyvesboltok, rockegyüttesek, sportklubok, szurkolók) pártolt el, majd értelmisége is felszívódott, esetleg más pártok mögé állt. A rendezvényekről eltűntek az árpádsávos zászlók, Jakab Péter retorikájában pedig ma már a „magyar emberek” helyett a „melósok” érdekeit védi.

Jelképesnek mondható továbbá az is, hogy Jakab Péter a miniszterelnökjelölt-jelölti vita során többször is „ribilliónak” nevezte a 2006-os rendőrterrort, relativizálva ezzel Gyurcsány felelősségét.

Szuverenitás nélküli bizonytalan jövő

A 2003-ban párttá alakult Jobbik több olyan törésvonalat is átlépett története során, ami eredetileg jobboldali, nemzeti identitásának feladásához vezetett. A párt tizennyolc év alatt a jobboldalról megpróbálta magát a politikai centrumba kormányozni, ám végül végleg a baloldalra került.

A rendszerváltoztatás óta eltelt három évtized tapasztalata, hogy a magyar belpolitika sajátos törésvonalait egyetlen párt sem hagyhatja figyelmen kívül. (Ezt támasztja alá az SZDSZ története, amely antikommunista pártként fogott össze a posztkommunistákkal, ami ugyan középtávon részsikereket hozott, ám hosszú távon megszűnéshez vezetett.)

A Jobbik története során átlépte a baloldal–jobboldal közötti törésvonalat, amiből ugyan rövid távon politikai hasznot húzott, ám mára válságba került.

Az egykori nemzeti radikális párt ma már nem csupán szövetségpolitikájában, hanem több szakpolitikai kérdésben is a baloldali pártok programját másolja. Jelképesnek mondható az is, hogy a Jobbik születésekor a „mindenkori jobboldal élő lelkiismerete” kívánt lenni, ma azonban Gyurcsány Ferenc szerint a baloldali összefogás lelkiismereteként kell működnie.

A Jobbik a kívülről irányított ellenzék részeként mára elvesztette szuverenitását, politikai mozgásterét, így jövője bizonytalanná vált. A 2022-es választások után – az eredménytől függetlenül – Jakab Péteréknek nem lesz már lehetősége önálló politikát folytatni, így vélhetően fel fog oldódni az egyre egységesebbé váló globalista, baloldali tömbben.